‘Echt betekenisvol contact’

DOWNLOADS

Onderzoeksverslag “1330 Dementie” (longread)

In 2021 heeft in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam een uitgebreid, participatief onderzoek plaatsgevonden naar de geschiktheid en bruikbaarheid van de methodiek van 1330 voor mensen met dementie en diens omgeving. Het volledige onderzoeksverslag is hier te lezen.

White paper ‘verbinding’ en ‘kwaliteit van leven’

Geregeld publiceert 1330 white papers ter ondersteuning van onze referaten. In dit artikel wordt dieper ingegaan op de wetenschappelijke stand van zaken rondom de thema’s verbinding en kwaliteit van leven (quality of life) in relatie tot de methodiek en het aanbod van 1330.

White paper ‘Fundamenten van verbinding en betekenisvol contact’

Dit artikel is naar aanleiding van het referaat ‘De fundamenten van verbinding en betekenisvol contact’ opgesteld. In het artikel wordt ingegaan op de wetenschappelijke stand van zaken rondom de thema’s verbinding en betekenisvol contact in relatie tot de methodiek en het aanbod van 1330.