‘Echt betekenisvol contact’

DOWNLOADS

Theory Of Change 1330

In deze Theory Of Change (TOC) van 1330 vindt u een overzicht van hoe 1330 haar missie en visie ten uitvoer brengt om zo de gewenste effecten en resultaten te bereiken.

De 1330 Methodiek

Een schematisch overzicht van de 1330 methodiek, hoe deze is opgebouwd en uit welke onderdelen en vaardigheden de 1330 methodiek bestaat. De 1330 methodiek is wetenschappelijk onderbouwd.

1330 MDT trajecten

Een uitgebreid overzicht van het 1330 MDT traject dat 1330 aanbiedt aan jongeren tussen de 12 en 30 jaar oud. Hierin werkt 1330 samen met Urban Talentz.

White paper ‘verbinding’ en ‘kwaliteit van leven’

1330 publiceert geregeld white papers omtrent haar aanbod, doelen en werkwijze.

In dit artikel wordt dieper ingegaan op de wetenschappelijke stand van zaken rondom de thema’s verbinding en kwaliteit van leven (quality of life) in relatie tot de methodiek en het aanbod van 1330.

White paper ‘Fundamenten van verbinding en betekenisvol contact’

Dit artikel is naar aanleiding van het referaat ‘De fundamenten van verbinding en betekenisvol contact’ opgesteld.

In het artikel wordt ingegaan op de wetenschappelijke stand van zaken rondom de thema’s verbinding en betekenisvol contact in relatie tot de methodiek en het aanbod van 1330.

White paper Eenzaamheid en verbinding – vier tips voor eenzaamheidsinterventies

Dit artikel is geschreven naar aanleiding van de lezing over eenzaamheid.

In dit artikel vind u vier praktische tips voor iedereen die met eenzaamheidsinterventies bezig is. Deze tips zijn gebaseerd op recente wetenschappelijke literatuur.

Infographic 1330 Dementie

Met steun van ZonMw is in het project ‘1330 Dementie’ het aanbod van 1330 succesvol doorontwikkeld voor mensen met dementie en hun omgeving.

In bovenstaande infographic is inzichtelijk gemaakt welke resultaten er binnen de looptijd van het 1330 Dementie project geboekt zijn. Daarnaast zijn alle resultaten terug te lezen op deze pagina. Meer weten over het parallelle aanbod (1330+) dat uit dit project voort gekomen is? Klik dan hier.

Onderzoeksverslag “1330 Dementie” (longread)

In 2021 heeft in samenwerking met de Vrije Universiteit van Amsterdam een uitgebreid, participatief onderzoek plaatsgevonden naar de geschiktheid en bruikbaarheid van de methodiek van 1330 voor mensen met dementie en diens omgeving. Het volledige onderzoeksverslag is hier te lezen.