‘Echt betekenisvol contact’

OVER ONS

MISSIE

1330 gelooft dat contact in de basis staat van wie wij zijn als mens. Het delen van ervaringen, kwetsbaarheden en verhalen helpen ons vormen als individu en als maatschappij. Toch kan er bij het maken van betekenisvol contact soms een drempel worden ervaren. Toegang tot sociale kringen met gedeelde ervaringen is niet voor iedereen vanzelfsprekend, en niet iedereen heeft de juiste instrumenten om dit contact wel te kunnen leggen. Dit heeft tot gevolg dat bijna de helft van de Nederlanders aangeeft zich wel eens eenzaam te voelen.

Daarom zet 1330 zich in voor het vergroten van sociale inclusie en het faciliteren van goede gesprekken. Iedereen wil graag gezien worden en zich ergens aan kunnen verbinden, ongeacht leeftijd, achtergrond en (levens)ervaring. Door het bieden van wetenschappelijk onderbouwde hulpmiddelen en advies werkt 1330 aan een samenleving waarin iedereen echt betekenisvol contact kan hebben.

En waar de naam vandaan komt? 1330 is het gemiddelde gewicht van het menselijk brein, 1330 gram om te verbinden en uit te dagen dus!

VISIE

VERBINDING

Een gevoel van samenzijn, je gehoord en gezien voelen. Echte verbinding is oprecht en soms kwetsbaar contact, zonder een verborgen agenda.

VERRASSENDE ONTMOETING

Een mooi gesprek uit een onverwachte hoek. Een nieuw gezicht geeft nieuwe inzichten. Een verrassende ontmoeting gaat gepaard met een vonk en een sterke behoefte om iets nieuws te leren.

ZINGEVING

Hetgeen wat het leven waarde en kwaliteit geeft. Zingeving geeft inspiratie, energie en nut, het is een sterke motivator.

COGNITIEVE UITDAGING

Inspanning voor nieuwe kennis en inzichten door het aangaan van prikkelende gespreksonderwerpen. Cognitieve uitdaging gaat om het verleggen van grenzen en het verkennen van onbekend terrein.

Met 1330 zetten wij ons in voor:

  • Bevorderen van sociale inclusie doordat betekenisvol contact eraan bijdraagt dat je de ander beter leert kennen en begrijpen.
  • Afname van de gevoelens van eenzaamheid in de samenleving doordat er onderling meer verbondenheid ontstaat.
  • Persoonlijke ontwikkeling doordat deelnemers aan de training(en) zich bewust worden van hun eigen (valkuilen in) gesprekstechnieken en nieuwe technieken aangeleerd krijgen.
  • Minder verharding in de samenleving doordat mensen met verschillende perspectieven en meningen elkaar beter leren begrijpen door echt naar elkaar te luisteren en minder snel te oordelen.